Μπήκε ο Σεμπτέβρης, και παρόλο που στην Ελλάδα μοιάζει να είναι ακόμα καλοκαίρι, θέλω διαδκτυακά τουλάχιστον να κλείσω αυτήν την περίοδο που ονομάζεται καλοκαίρι.

Read more

Instagram